Veelgestelde vragen Ons Oostende

WONINGEN, GEBOUWEN EN WOONOMGEVING

Waarom moet het bestemmingsplan worden gewijzigd?
De locatie waar Oostende ligt, is nu nog bestemd als bedrijventerrein. We moeten toestemming van de overheid krijgen om hier woningen te bouwen. Bij zo’n procedure moeten we rekening houden met de belangen van de buren en belanghebbenden. Daarbij dienen de woningen bijvoorbeeld op voldoende afstand van bestaande bedrijven gebouwd te worden..

Hoeveel woningen komen er op OnsOostende?
In totaal komen er 192 woningen. Woonbedrijf gaat 96 sociale huurappartementen bouwen: 66 op de hoek van Oostende en de Kanaaldijk N.O. in blok 1. En later nog ongeveer 30, een stukje verder van de brug aan de Kanaaldijk N.O. in blok 5.

Stam + De Koning Vastgoed bouwt ook 96 woningen voor diverse doelgroepen. Dat zijn koopwoningen en woningen met een middeldure of dure huurprijs hebben. Het grootste deel bestaat uit appartementen en een deel is eengezinswoningen. Meer informatie over deze woningen vind je op www.onswillem.nl.

Wat is de huurprijs?
De huurprijzen van de woningen van Woonbedrijf zijn nog niet precies bekend, maar voor de sociale huurwoningen zal dit minder zijn dan €752 (prijspeil 2021). Dit is onder de huurtoeslaggrens. U kunt dus eventueel huurtoeslag aanvragen, maar dat hangt af van uw inkomen.

Voor wie zijn de sociale huurwoningen van Woonbedrijf bestemd?
Deze zijn bedoeld voor mensen met een smalle beurs.

Is er een maximaal inkomen voor een sociale huurwoning?
We werken op dit moment niet met een maximaal inkomen voor onze huurwoningen. Met een inkomen boven de huurtoeslaggrens kunt u op elke woning reageren. Als u wel huurtoeslag wil aanvragen, moeten we rekening houden met passend toewijzen. Hoe dat zit leest u op deze pagina.

Zijn de prijzen voor de koopwoningen al bekend?
Die zijn nog niet bekend. De prijzen zijn afhankelijk van type woning en hoe groot ze worden. Stam + De Koning wil graag weten waar interesse voor is: voor welk type woning en in welke prijsklasse. Ben je geïnteresseerd in een koopwoning in het plan OnsWillem? Meld je dan aan op www.onswillem.nl

Hoe hoog worden de gebouwen? Hoeveel etages komen er?
Het appartementengebouw op de hoek van Oostende en Kanaaldijk N.O. (blok 1) wordt 9 verdiepingen hoog. De andere appartementenblokken langs het kanaal worden steeds wat lager. De woningen langs de Gulden Aa hebben 2 of 3 verdiepingen.

Hoeveel appartementen komen er in blok 1?
66

Kunnen alle woningen bereikt worden met de lift?
Ja, in blok 1 en blok 5 zit een lift. Blok 1 heeft zelfs 2 liften vanwege de hoogte en het aantal woningen.

Komen er woningen voor één persoon?
Er komen allerlei type woningen in het totale plan, in diverse prijsklassen voor diverse doelgroepen. Voor 1 of 2 personen, maar ook een paar voor gezinnen.

Hoe groot zijn de woningen?
Er zijn te veel verschillen om hier alles op te noemen. We werken met 2 hoofdtypes: woningen van ca. 60 m2 groot en woningen van ca. 70m2. De meeste woningen hebben 2 slaapkamers maar er zijn ook kleinere woningen met 1 slaapkamer.

Waar worden de auto’s geparkeerd?
De meeste bewoners van blok 1 hebben straks een parkeerplaats in de parkeergarage, onder het gebouw. Deze garage wordt gedeeld met de bewoners van het naastgelegen blok 2. Daarnaast zijn er ook voldoende plaatsen in parkeervakken langs de straten. Bezoekers kunnen parkeren aan het kanaal of in het gebied.
Blok 5 heeft ook een aantal parkeerplaatsen op een afgeschermde parkeerplaats. Daarnaast zijn ook hier voldoende plaatsen buiten beschikbaar.

Is de parkeergarage afgesloten?
Ja die is alleen toegankelijk voor bewoners.

Wie gaat de woningen bouwen?
Bouwbedrijf Stam + De Koning gaat alle woningen bouwen, ook die van Woonbedrijf.

Wie is de architect?
Inbo architecten.

PLANNING

Wat is de planning? Wanneer start de bouw van de woningen?
Het proces om het bestemmingsplan te wijzigen neemt veel tijd in beslag. Begin 2022 start het proces om goedkeuring te krijgen voor onze plannen. In de tussentijd werkt het team hard verder aan het ontwerp en ook bereiden we de bouw voor. Als we de goedkeuring hebben gekregen kunnen we starten met de bouw. We hopen dat dat in de 2e helft van 2022 is. Eind 2023 kunnen de eerste woningen klaar zijn. We denken dat in 2024 alle woningen in het plan klaar zijn.

Wanneer start fase 2?
We streven er naar om de tweede fase direct na de eerste fase te bouwen. Zoals dat er nu uit ziet, zullen we dus eind 2022 starten met de bouw van fase 2.

Wanneer zijn de lotingen?
We verwachten dat we de woningen verloten vlak nadat de bouw van de eerste appartementen is gestart. Er wordt geloot onder de mensen die bij minstens 3 bijeenkomsten aanwezig zijn geweest.

ENERGIE, MILIEU EN DUURZAAMHEID

Komt er een gasaansluiting in de woningen?
Nee, de woningen worden gasloos.

Hoe worden de woningen verwarmd als er geen gas is?
Hoe de woningen verwarmd worden, gaan we nog verder uitzoeken. De installatie zal voldoen aan de moderne eisen, en we willen een systeem dat gebruiksvriendelijk is. De woningen worden waarschijnlijk aangesloten op een soort warmtenet. Dat systeem verwarmt de woning in de winter en kan in de zomer ook enkele graden koelen.

Welke installatie komt in de woningen van OnsOostende?
De installatie zal voldoen aan de moderne eisen. Moderne woningen zijn heel goed geïsoleerd en energiezuinig. Daardoor is er weinig warmte nodig om de woning te verwarmen. De nieuwe installaties vragen een andere manier van gebruiken dan je nu gewend bent. Daar gaan we je alles over vertellen als je in de woning gaat wonen.

Komen er ook zonnepanelen?
Zeer waarschijnlijk wel.

MEEDENKEN EN BIJEENKOMSTEN

Wat houdt het meedenken in?
Het echte meedenken gaat gewoon door. We organiseren nog enkele bijeenkomsten over de woning en de woonomgeving. We hopen dat je erbij bent.

Moeten we bij elke bijeenkomst zijn?
Dat moet niet, dat mag. Als je mee wil doen met de loting om een sociale huurwoning te krijgen op OnsOostende moet je drie keer aanwezig zijn geweest tijdens bijeenkomsten. Als je drie keer bent geweest, krijg je van ons bericht dat je meedoet met de loting.

Welke bijeenkomsten tellen allemaal mee voor de loting?
De bijeenkomst op 12 juli 2017 in de Cacaofabriek en de bijeenkomst in De Fonkel op 2 oktober 2018. Ook de bijeenkomsten die we in 2019 en 2020 organiseerden. En er komen er nog meer. Bij iedere bijeenkomst vermelden we of deze wel of niet meetelt.

Gaan de deelnemers van OnsOostende ook meedenken over de woningen die Stam + De Koning gaat bouwen?
Niet echt over de woningen, maar wel over de binnenterreinen en de woonomgeving. Daarbij worden de verschillende gebouwblokken ‘familie’ van elkaar. Ze lijken dus veel op elkaar.

Wat als ik niet iedere keer naar een bijeenkomst kan komen?
Je hoeft niet naar elke bijeenkomst te komen. Om mee te kunnen loten voor een woning op OnsOostende moet je drie keer aanwezig zijn geweest tijdens bijeenkomsten. Als je drie keer bent geweest, krijg je van ons bericht dat je meedoet met de loting.

Wanneer zijn de lotingen?
We moeten de precieze plannen hiervoor nog maken. Daar kunnen we meer over vertellen als we weten wanneer de bouw gaat starten. We starten met de verhuur en dus met de lotingen geruime tijd voordat de woningen klaar zijn.

INSCHRIJVEN

Hoe worden de woningen toegewezen?

  • Meer dan 500 geïnteresseerden hebben zich tot mei 2017 aangemeld. Deze groep wordt uitgenodigd voor de bijeenkomsten.
  • Tijdens de bijeenkomsten denken de toekomstige bewoners mee over deze woonplek.
  • Als bewoners actief meedenken worden zij beloond. Ben je bij een bijeenkomst geweest, dan krijg je een Matspunt. Je krijgt niet altijd een Matspunt. We geven van tevoren aan voor welke bijeenkomst een Matspunt te krijgen is.
  • Wie 3 Matspunten heeft, loot mee voor een sociale huurwoning op OnsOostende. We verwachten dat we de woningen verloten vlak nadat de bouw van de eerste appartementen is gestart.

Moet ik ingeschreven zijn bij Wooniezie om mee te loten voor een sociale huurwoning?
Ja, je kunt je gratis en vrijblijvend inschrijven bij Wooniezie. Heb je geen computer dan kun je bij Volksbelang gebruik maken van een PC. Zij helpen je daar ook een beetje als dat nodig is. Inschrijven bij Woonbedrijf hoeft niet meer omdat Woonbedrijf voortaan ook met Wooniezie werkt.

Ik heb interesse in een koopwoning van Stam + De Koning. Waar kan ik inschrijven?
Schrijf je hier in voor een koopwoning van Stam + De Koning.

Vervalt mijn inschrijving voor een sociale huurwoning in OnsOostende als ik mij heb aangemeld voor een koopwoning bij Stam + De Koning?
Je mag gewoon meedoen met de bijeenkomsten over de huurwoningen van OnsOostende zo lang je nog niet definitief gekozen hebt om te kopen. Je kan dus ook gewoon mee loten. Weet je al zeker dat je een woning gaat kopen dan hoef je ook niet naar de bijeenkomsten over de huurwoningen te komen. Je wordt dan door Stam + De Koning op de hoogte gehouden.

Als ik mailtjes/uitnodigingen/nieuwsbrieven krijg van OnsOostende, ben ik dan ook ingeschreven bij Wooniezie?
Nee, je bent dan niet automatisch ingeschreven als woningzoekende. Klik hier om je in te schrijven bij Wooniezie.

Ik ken iemand die ook op OnsOostende wil gaan wonen. Kan hij/zij zich nog aanmelden?
Aanmelden kan nu alleen voor de woningen van Stam + De Koning Vastgoed. Kijk voor meer informatie op www.onswillem.nl. Voor de eerste 66 sociale huurappartementen van Woonbedrijf hebben zich meer dan 500 geïnteresseerden aangemeld. We hebben daarom besloten om voorlopig de aanmelding voor de sociale huurwoningen stop te zetten. We willen voorkomen dat we mensen moeten teleurstellen op een later moment.
Wil je toch op de hoogte blijven? Dan kun je je aanmelden voor de ‘reservelijst’ voor sociale huurwoningen van OnsOostende. Je krijgt dan wel updates van het project via onze digitale nieuwsbrief.